Talks and presentations

Technologie jako katalyzátor války nebo válka jako katalyzátor inovací technologií? Možná analogie 30 leté války a Japonských invazí do Koreje v letech 1592 až 1598

September 26, 2021

Talk, Archeologie konfliktů 2021, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové

Tři dekády před stavovským povstáním v zemích Koruny české a propuknutím Třicetileté války, se na dálném východě odehrál konflikt známý jako Imdžinská válka. Pro tento sedm let trvající střet se stalo signifikantním masové nasazením zbraní tanegašima - ručních palných zbraní s doutnákovým zámkem a hladkým vývrtem hlavně konstruovaných po vzoru portugalských arkebuz. Nasazení těchto zbraní japonskou armádou způsobilo nejprve šok v řadách korejsko-čínské koalice, aby nakonec velmi rychle došlo k adaptaci na nový způsob a dynamiku boje. Tato změna mechaniky dynamiky boje nakonec vedla, podobně jako v Evropě až určitému typu vojenské revoluce ovšem se specifiky východoasijského regionu. Cílem tohoto příspěvku je paralelně vedle sebe představit dva na první pohled odlišné válečné konflikty a ukázat, jak může adaptace nové technologie determinovat a velmi rychle změnit náhled na samotnou taktiku a tvorbu výcvikových manuálů a v širším smyslu na vojenské myšlení.