Sitemap

A list of all the posts and pages found on the site. For you robots out there is an XML version available for digesting as well.

Pages

Posts

Photography

publications

talks

Technologie jako katalyzátor války nebo válka jako katalyzátor inovací technologií? Možná analogie 30 leté války a Japonských invazí do Koreje v letech 1592 až 1598

Published:

Tři dekády před stavovským povstáním v zemích Koruny české a propuknutím Třicetileté války, se na dálném východě odehrál konflikt známý jako Imdžinská válka. Pro tento sedm let trvající střet se stalo signifikantním masové nasazením zbraní tanegašima - ručních palných zbraní s doutnákovým zámkem a hladkým vývrtem hlavně konstruovaných po vzoru portugalských arkebuz. Nasazení těchto zbraní japonskou armádou způsobilo nejprve šok v řadách korejsko-čínské koalice, aby nakonec velmi rychle došlo k adaptaci na nový způsob a dynamiku boje. Tato změna mechaniky dynamiky boje nakonec vedla, podobně jako v Evropě až určitému typu vojenské revoluce ovšem se specifiky východoasijského regionu. Cílem tohoto příspěvku je paralelně vedle sebe představit dva na první pohled odlišné válečné konflikty a ukázat, jak může adaptace nové technologie determinovat a velmi rychle změnit náhled na samotnou taktiku a tvorbu výcvikových manuálů a v širším smyslu na vojenské myšlení.

teaching

Contemporary Korea

Semestral course, Charles University, Department of Far East, 2019

A semestral course for undergraduate students of the Korean studies programme.

Tribute, Trade and Wars Across the Medieval East Asia (14th to 17th Century)

A semestral course for Erasmus international students, Charles University, Institute of Asian Studies, 2021

This course surveys the history of the East Asian civilizations from the medieval up to the premodern period (14th-17th century). It aims to offer an overview of the preindustrial East Asian countries or regions including Yuan and Ming China, Korean Koryǒ and Chosŏn, medieval Japan, the Ryu-kyu islands and Tsushima, and address their broader political dynamics, maritime trade networks and the exchange of knowledge and technology. In 5 thematic modules (13 lectures) it will introduce the region after the fall of the Mongol empire, the political and economic consequences of its downfall, and its dynamics. Moreover, it will introduce the maritime realm of the Ming period (1368-1644); Ming’s naval policy and foreign trade with Chosŏn and Japan; maritime piracy; transfer of knowledge and technology; war conflicts and contacts with the Occident. The course is intended primarily for Erasmus students, but other students are welcome as well.

It is designed as an introduction for undergraduate students in Asian studies majors or with no general specialization. Therefore, no prior training in East Asian languages is required.
The classes will be taught in English. Maximum capacity of students for this course is 15. Course requirements and assessment criteria Participation in the class (max. 3 absences) and discussion on selected readings. Two articles will be assigned for each week. Assessment will be written essay (min 3-5p) and discussion about the essay.